DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NGÀNH DƯỢC HỌC BẬC CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM 2017

Thứ sáu - 14/07/2017 07:08
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NGÀNH DƯỢC HỌC BẬC CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM 2017
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NGÀNH DƯỢC HỌC BẬC CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM 2017
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NGÀNH DƯỢC HỌC
BẬC CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM 2017
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH GIỚI TÍNH HỘ KHẨU
HUYỆN TỈNH
1 CAO THỊ BÍCH TUYỀN 21/10/1999 Nữ Sơn Hòa Phú Yên
2 ĐẶNG THỊ MINH THUỲ 18/07/1994 Nữ Tuy Hòa Phú Yên
3 TRƯƠNG SANG THÚY VÂN 05/04/1999 Nữ Tuy Hòa Phú Yên
4 TRẦN THỊ THANH TUYỀN 20/05/1999 Nữ Sơn Hòa Phú Yên
5 TRẦN NGỌC VÀNG 20/11/1996 Nữ Đông Hòa Phú Yên
6 VÕ THỊ MỸ DUYÊN 03/09/1999 Nữ Tây Hòa Phú Yên
7 A LÊ HỜ ĐIỀU 24/03/1999 Nữ Sơn Hòa Phú Yên
8 NGUYỄN THỊ THU SƯƠNG 13/07/1995 Nữ Tuy An Phú Yên
9 NGUYỄN VY DIỆU 26/08/1997 Nữ Tuy An Phú Yên
10 NGUYỄN THỊ KIM HOA 11/07/1997 Nữ Tây Hòa Phú Yên
11 PHẠM HỮU PHÚC TÀI 24/09/1998 Nam Tuy Hòa Phú Yên
12 NGUYỄN VĂN CƯ 16/04/1998 Nam Phú Hòa Phú Yên
13 NGÔ MINH THỦ 18/09/1997 Nam Tây Hòa Phú Yên
14 CAO QUANG HƯNG 12/07/1978 Nam Sơn Hòa Phú Yên
15 ĐẶNG THỊ BẢY 16/07/1999 Nữ Phú Hòa Phú Yên
16 TRẦN QUỐC BÃO 13/02/1989 Nam Đồng Xuân Phú Yên
17 NGUYỄN HỮU TIỀN 29/11/1995 Nam Đông Hòa Phú Yên
18 PHẠM KIM THANH THOA 08/10/1999 Nữ Tuy An Phú Yên
19 ĐẶNG THẾ CƯỜNG 15/07/1992 Nam Tây Hòa Phú Yên
20 ĐỖ THỊ TƯỜNG VI 21/04/1996 Nữ Tam Kỳ Quảng Nam
21 PHẠM THỊ KIM MỸ 15/07/1998 Nữ Sông Cầu Phú Yên
22 NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINH 17/12/1999 Nữ Phú Hòa Phú Yên
23 LƯƠNG THỊ NHI 12/12/1999 Nữ Phú Hòa Phú Yên
24 NGUYỄN VĂN MINH 20/06/1993 Nam Đông Hòa Phú Yên
25 DƯƠNG THỊ ÁNH KIỀU 28/03/1999 Nữ Sơn Hòa Phú Yên
26 TRƯƠNG QUANG HOAN 03/07/1999 Nam Đồng Xuân Phú Yên
27 LÊ THỊ THANH THÚY 07/06/1989 Nữ Tuy Hòa Phú Yên
28 LÊ NGUYỄN NHẤT QUỲNH 29/05/1999 Nữ Đông Hòa Phú Yên
29 ĐẶNG THỊ MỸ HUYỀN 20/07/1998 Nữ Đông Hòa Phú Yên
30 TRƯƠNG THỊ TUYẾT 15/04/1999 Nữ Phú Hòa Phú Yên
31 TRẦN XUÂN PHƯƠNG 08/05/1999 Nữ Phú Hòa Phú Yên
32 ĐẶNG THỊ TƯ 23/02/1999 Nữ Sơn Hòa Phú Yên
33 TRẦN THỊ BÍCH THẢO 13/08/1999 Nữ Tuy Hòa Phú Yên
34 NGUYỄN THỊ MINH TUYỀN 12/12/1999 Nữ Sơn Hòa Phú Yên
35 NGUYỄN THANH TUÂN 04/12/1999 Nam Tuy Hòa Phú Yên
36 LÊ TRẦN NGỌC VINH 21/02/1999 Nam Phú Hòa Phú Yên
37 NGUYỄN TRẦN HUYỀN TRANG 29/09/1996 Nữ Quy Nhơn Bình Định
38 TRƯƠNG THỊ TRANG 10/09/1998 Nữ Đông Hòa Phú Yên
39 ĐÀO THỊ HỒNG 29/09/1999 Nữ Đông Hòa Phú Yên
40 NGUYỄN THỊ KIM LIÊN 12/12/1999 Nữ Phú Hòa Phú Yên
41 TRẦN VŨ KHIÊM 10/11/1999 Nữ Tuy Hòa Phú Yên
42 ĐÀO THỊ KHANG 24/10/1999 Nữ Tây Hòa Phú Yên
43 VÕ THỊ HÀ DUYÊN 11/10/1990 Nữ Tuy Hòa Phú Yên
44 PHAN KIỀM LAM PHƯƠNG 10/04/1995 Nữ Tuy Hòa Phú Yên
45 TỐNG THU UYÊN 25/02/1999 Nữ Sông Hinh Phú Yên
46 HUỲNH LONG VŨ 24/10/1999 Nam Tây Hòa Phú Yên
47 LÊ NHƯ QUỲNH 08/11/1999 Nữ Tuy An Phú Yên
48 NGUYỄN VĂN TRÍ 28/03/1999 Nam Đông Hòa Phú Yên
49 NGUYỄN VĂN ĐỊNH 18/10/1999 Nam Đông Hòa Phú Yên
50 TRẦN MỸ NGỌC BÍCH 23/06/1998 Nữ Tuy Hòa Phú Yên
51 CẦM BÁ HÙNG 01/12/1997 Nam Thường Xuân Thanh Hóa
52 HUỲNH THỊ MỸ LINH 01/05/1999 Nữ Đông Hòa Phú Yên
53 LÊ NGUYỄN THÀNH VINH 09/10/1999 Nam Sơn Hòa Phú Yên
54 NGUYỄN THỊ THU ĐIỀM 01/08/1999 Nữ Sông Hinh Phú Yên
55 LÊ PHAN THỊ THÙY 14/12/1999 Nữ Phú Hòa Phú Yên
56 TRẦN THỊ HOÀI YÊN 15/02/1999 Nữ Phú Hòa Phú Yên
57 PHẠM THỊ THÚY KIỀU 16/05/1999 Nữ Đông Hòa Phú Yên
58 LƯƠNG THỊ TUYẾT NGÂN 02/06/1999 Nữ Đông Hòa Phú Yên
59 NGUYỄN THỊ THU QUYÊN 24/07/1999 Nữ Phú Hòa Phú Yên
60 HUỲNH NGÔ YẾN NHI 10/03/1999 Nữ Phú Hòa Phú Yên
61 ĐINH THỊ KIM THOA 15/10/1999 Nữ Phú Hòa Phú Yên
62 DƯƠNG HOÀNG TUÂN 27/06/1997 Nữ Văn Bàn Lào Cai
63 PHAN THANH NHẤT 25/12/1999 Nam Đông Hòa Phú Yên
64 NGUYỄN THỊ HOÀI 02/03/1999 Nữ Tây Hòa Phú Yên
65 TRỊNH THỊ KIM DUNG 20/08/1999 Nữ Đồng Xuân Phú Yên
66 HỒ THỊ THÁI 02/03/1999 Nữ Tây Hòa Phú Yên
67 NGÔ THỊ TRÀ MY 01/06/1999 Nữ Tây Hòa Phú Yên
68 VÕ VƯƠNG THIÊN KIM 24/05/1999 Nữ Tuy Hòa Phú Yên
69 VĂN CÔNG LIN 02/09/1998 Nữ Đông Hòa Phú Yên
70 NGUYỄN THỊ THÚY TRIỀU 20/12/1994 Nữ Phú Hòa Phú Yên
71 LÊ THỊ BÍCH TRÂM 23/06/1999 Nữ Tuy An Phú Yên
72 NGUYỄN THỊ TRÚC LÀI 08/03/1999 Nữ Sông Hinh Phú Yên
73 NGUYỄN THỊ MỸ LINH 29/09/1999 Nữ Đông Hòa Phú Yên
74 VÕ THỊ THANH HƯỜNG 18/07/1999 Nữ Đông Hòa Phú Yên
75 LÊ CÔNG MINH 24/04/1999 Nam Phú Hòa Phú Yên
76 NGUYỄN THU NGUYỆT 24/10/1997 Nữ Tuy An Phú Yên
77 LÊ THỊ MỸ HỒNG 24/06/1999 Nữ Tây Hòa Phú Yên
78 TRẦN NGUYỄN THỊ THOA 02/02/1999 Nữ Tây Hòa Phú Yên
79 PHAN HOÀI HUY 30/03/1998 Nam Đông Hòa Phú Yên
80 HUỲNH THỊ KIM LAI 16/02/1999 Nữ Tây Hòa Phú Yên
81 NGÔ THỊ MỸ DUNG 02/08/1999 Nữ Tây Hòa Phú Yên
82 LÊ THỊ YẾN LINH 13/02/1999 Nữ Đông Hòa Phú Yên
83 NGUYỄN THỊ MỸ LINH 06/02/1999 Nữ Tuy An Phú Yên
84 PHAN THỊ THÚY VY 20/06/1999 Nữ Tây Hòa Phú Yên
85 HUỲNH THỊ QUỲNH NHƯ 26/12/1999 Nữ Tây Hòa Phú Yên
86 PHAN THỊ TUYẾT NY 01/08/1999 Nữ Tây Hòa Phú Yên
87 NGUYỄN THỊ LANG TRINH 08/08/1999 Nữ Sơn Hòa Phú Yên
88 TRẦN THỊ HỒNG PHÚC 26/05/1999 Nữ Tuy Hòa Phú Yên
89 TRẦN THỊ TƯỜNG VI 29/09/1997 Nữ Tây Hòa Phú Yên
90 NGUYỄN YẾN MI 05/07/1999 Nữ Sông Cầu Phú Yên
91 NGUYỄN NGỌC MAI ANH 17/08/1999 Nữ Đông Hòa Phú Yên
92 PHẠM NGỌC KHA 31/10/1999 Nữ Phú Hòa Phú Yên
93 VÕ THỊ PHƯƠNG BÌNH 28/11/1999 Nữ Phú Hòa Phú Yên
94 NGUYỄN THỊ KIM KHA 08/08/1999 Nữ Phú Hòa Phú Yên
95 ĐỖ THỊ THANH NHÀN 08/11/1999 Nữ Phú Hòa Phú Yên
96 TRẦN THỊ MỸ OANH 06/07/1999 Nữ Tây Hòa Phú Yên
97 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 13/10/1999 Nữ Phú Hòa Phú Yên
98 LÊ THỊ MINH KHAI 27/07/1992 Nữ Đồng Xuân Phú Yên
99 KSOR HƠ DOAN 09/07/1999 Nữ Sông Hinh Phú Yên
100 HUỲNH PHÚ KIM 30/04/1998 Nữ Tây Hòa Phú Yên
101 TRẦN THỊ KIM OANH 21/08/1999 Nữ Tây Hòa Phú Yên
102 TRẦN TỪ THANH THANH 20/09/1999 Nữ Đồng Xuân Phú Yên
103 PHẠM THỊ MỸ ÁNH 04/03/1995 Nữ Tuy An Phú Yên
104 PHAN THỊ MAI LINH 08/01/1999 Nữ Sơn Hòa Phú Yên
105 LÊ THỊ THU HẢO 27/01/1999 Nữ Đông Hòa Phú Yên
106 LÊ THỊ NGỌC HỘP 18/12/1999 Nữ Tây Hòa Phú Yên
107 TRẦN MINH CHIẾN 25/05/1999 Nam Tây Hòa Phú Yên
108 NGÔ THỊ THẨM 04/07/1999 Nữ Tây Hòa Phú Yên
109 LÊ LAM TRƯỜNG 19/12/1999 Nam Phú Hòa Phú Yên
110 LÊ VĂN THAO 28/11/1999 Nam Phú Hòa Phú Yên
111 MAI THỊ NHƯ PHÚC 20/09/1999 Nữ Tuy An Phú Yên
112 ĐOÀN THANH XUÂN 03/01/1999 Nam Sông Cầu Phú Yên
113 NGUYỄN THỊ MỸ LỆ 09/02/1999 Nữ Phú Hòa Phú Yên
114 NGUYỄN THỊ TRÚC LY 10/03/1999 Nữ Sơn Hòa Phú Yên
115 LÊ BẢO ĐĂNG 08/06/1999 Nam Tuy Hòa Phú Yên
116 HUỲNH THỊ DIỄM QUỲNH   Nữ Tuy Hòa Phú Yên
117 TRẦN THỊ THU PHƯƠNG 20/02/1999 Nữ Tuy Hòa Phú Yên
118 NGUYỄN THỊ NGỌC THẮM 20/09/1997 Nữ Tuy An Phú Yên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây