Chức năng - Nhiệm vụ Phòng Đào tạo -KHCN - Quan hệ Quốc tế

Thứ ba - 20/06/2017 16:44
Chức năng - Nhiệm vụ : Phòng Đào tạo - Khoa học công nghê - Quan hệ Quốc tế
Chức năng - Nhiệm vụ  Phòng Đào tạo -KHCN - Quan hệ Quốc tế

Chức năng - Nhiệm vụ

Phòng Đào tạo - Khoa học công nghê - Quan hệ Quốc tế
 

Phó Trưởng Phòng: TS Lưu Kim Lệ Hằng
Viên chức: BS Lê Văn Hoàng
                    BS Dương Thị Minh Thi

 Nhiệm vụ

1. Công tác đào tạo:

a. Thực hiện các quy trình đăng ký đào tạo các chuyên ngành (mở mã ngành) chưa có trong danh mục đào tạo của nhà trường, tổ chức xây dựng chương trình đào tạo các chuyên ngành, các chương trình liên kết, liên thông, qui mô và phương thức đào tạo…….. phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của Nhà trường. Đánh giá chất lượng đào tạo của Trường.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo các cấp học, ngành học và theo dõi thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo hằng năm và toàn khóa.

- Xây dựng kế hoạch dạy học toàn khoá và từng năm học, phối hợp các bộ môn xây dựng thời khoá biểu và lịch giảng dạy để công bố cho toàn thể cán bộ, sinh viên, học sinh thực hiện. Theo dõi, giám sát việc thực hiện thời khoá biểu và lịch giảng dạy hàng tuần.

- Phối hợp với các bộ môn và các bên liên quan nghiên cứu đổi mới, hoàn thiện về mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo, giáo trình, phương pháp giảng dạy và đánh giá. Theo dõi và đề xuất hướng giải quyết các điều kiện cần thiết phục vụ cho tiến trình đổi mới, phù hợp với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao.

- Thẩm định và trình Hiệu trưởng phê duyệt danh sách giảng viên do các bộ môn phân công giảng dạy các học phần.

- Phối hợp phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng giáo dục, các bộ môn tổ chức kiểm tra, thi và đánh giá học phần theo quy định.

- Thực hiện các quy trình thủ tục liên quan đến khóa luận tốt nghiệp (giao đề tài; công nhận người hướng dẫn; thành lập hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp; kế hoạch tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp theo quy định).

- Quản lý và lưu trữ: bài thi tốt nghiệp, điểm quá trình đào tạo, các văn bản liên quan (bằng văn bản và dữ liệu trong máy tính) theo đúng quy định.

- Tổ chức xét và trình Hiệu trưởng ra quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp. Phối hợp phòng Công tác Chính trị HS-SV tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp theo quy định.

- Quản lý việc bảo lưu, lưu ban của học sinh - sinh viên. Quản lý việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận tốt nghiệp.   

- Quản lý và tổ chức giảng dạy các chương trình đào tạo. Theo dõi, kiểm tra đôn đốc thực hiện kế hoạch đào tạo trong toàn trường.

c. Tham mưu cho Hiệu trưởng dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh các chuyên ngành đào tạo và phối hợp phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp của trường; chuẩn bị văn bản báo cáo liên quan để trình Hiệu trưởng phê duyệt.

d. Thành viên thường trực các Hội đồng: Tuyển sinh, Thi tốt nghiệp, Đào tạo và các hội đồng liên quan đến xét lên lớp, ngừng học, thôi học .

e. Lập kế hoạch, tổ chức biên soạn, thẩm định, in ấn, phát hành và sử dụng các giáo trình, sách chuyên khảo, bài giảng điện tử… cho các học phần thuộc các chương trình đào tạo của trường.

f. Phối hợp làm các thủ tục thanh toán tiền giảng dạy, coi thi, chấm thi cho các giảng viên mời từ ngoài trường.

g. Thống kê và báo cáo số liệu về giờ dạy của giảng viên.

h. Tham mưu Ban giám hiệu xây dựng, triển khai thực hiện và quản lý toàn diện các hợp đồng liên kết đào tạo các bậc đào tạo.

i. Phối hợp với các phòng, bộ môn giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế về giảng dạy, học tập, kiểm tra và thi đúng quy định nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo. 

j. Tiếp nhận và xử lý các loại đơn từ, hồ sơ, công văn... liên quan đến công tác đào tạo, cấp giấy xác nhận và các giấy tờ khác cho học sinh-sinh viên thuộc thẩm quyền.

k. Tổ chức quản lý thư viện nhà trường. Lập kế hoạch bổ sung, mua mới sách báo, tạp chí liên quan đến công tác đào tạo của nhà trường.

l. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.

2. Khoa học - Công nghệ:

a. Tổ chức xây dựng, tổng hợp kế hoạch nghiên cứu khoa học – công nghệ trong trường, quản lý và điều phối tất cả các hoạt động NCKH-CN trong trường, đồng thời theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch NCKH-CN.

b. Phối hợp với các đơn vị ngoài trường thực hiện nhiệm vụ quản lý và điều phối đầu mối cho hoạt động NCKH-CN. Tổ chức quản lý và theo dõi các hợp đồng NCKH-CN với các địa phương và đơn vị bạn, xử lý các trường hợp khiếu nại của khách hàng có liên quan đến nhiệm vụ NCKH-CN của trường (nếu có ).

 c. Quản lý việc thực hiện các quy chế, chế độ và qui định NCKH-CN thống nhất trong toàn trường.

 d. Tổ chức giới thiệu những thành tựu khoa học – kỹ thuật và chuyển giao công nghệ phục vụ khám chữa bệnh.

 e. Tổ chức đánh giá các kết quả NCKH-CN, đề xuất khen thưởng các công trình khoa học xuất sắc. Theo dõi hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên và giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học.

g. Quản lý, giới thiệu và đăng tải tóm lược các kết quả đề tài NCKH của công chức, viên chức trong trường (kể cả trường hợp bảo vệ từ các cơ sở nước ngoài) qua website.

h. Tổ chức phục vụ việc truy cập Internet và sử dụng thư viện điện tử.

i. Biên tập, quản lý, vận hành, cung cấp và cập nhập thông tin và các hoạt động khác liên quan đến trang thông tin điện tử của Nhà trường.

3. Hợp tác quốc tế

a. Tham mưu cho Ban Giám hiệu chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị định số 73/2012/NĐ - CP ngày 26/ 9/ 2012 của Chính phủ về việc “Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục''.

b. Nghiên cứu, đề xuất với Hiệu trưởng phương hướng, nội dung, kế hoạch hợp tác quốc tế của Nhà trường.

c. Phối hợp tổ chức, thực hiện các dự án quốc tế đã được phê duyệt theo từng năm, từng giai đoạn và từng chương trình.

d. Tiếp nhận công văn, giấy tờ về hợp tác quốc tế, nghiên cứu và xử lý theo chỉ đạo của Hiệu trưởng.

e. Lưu trữ các hồ sơ, giấy tờ quan hệ hợp tác quốc tế. Theo dõi, kiểm tra, tổng hợp báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế.

f. Giao dịch với các tổ chức, cá nhân trong nước để thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế về đào tạo, khoa học công nghệ, trao đổi học tập kinh nghiệm, việc làm cho SV… theo chỉ đạo của Hiệu trưởng.

g. Phối hợp với các bộ phận trong Trường xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế có liên quan.

i. Thực hiện các nhiệm vụ khác về quan hệ hợp tác quốc tế khi được giao. 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây