THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018-2019

Chủ nhật - 25/08/2019 06:08
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018 - 2019
 
Tuần 01
03/9/2018-09/9/2018
Lớp CĐ Dược K3,4,5;
Y sĩ đa khoa K6,7;

Y sĩ VB2 K3; Dược sĩ VB2 K3,4:
Xem tại đây
Lớp CĐ Điều dưỡng K3,4,5:
Xem tại đây
Tuần 02
10/9/2018-16/9/2018
Lớp CĐ Dược K3,4,5;
Y sĩ đa khoa K6,7;

Y sĩ VB2 K3;
Dược sĩ VB2 K3,4:

Xem tại đây
Lớp CĐ Điều dưỡng K3,4,5:
Xem tại đây
Tuần 03
17/9/2018-23/9/2018
Lớp CĐ Dược K3,4,5;
Y sĩ đa khoa K6,7;

Y sĩ VB2 K3;
Dược sĩ VB2 K3,4:

Xem tại đây
Lớp CĐ Điều dưỡng K3,4,5:
Xem tại đây

 
Tuần 04
24/9/2018-30/9/2018
Lớp CĐ Dược K3,4,5;
Y sĩ đa khoa K6,7;

Y sĩ VB2 K3;
Dược sĩ VB2 K3,4:

Xem tại đây
Lớp CĐ Điều dưỡng K3,4,5:
Xem tại đây

 
Tuần 05
01/10/2018-07/10/2018
Lớp CĐ Dược K3,4,5;
Y sĩ đa khoa K6,7;
Y sĩ VB2 K3;
Dược sĩ VB2 K3,4:

Xem tại đây
Lớp CĐ Điều dưỡng K3,4,5:
Xem tại đây
Tuần 06
08/10/2018-14/10/2018
Lớp CĐ Dược K3,4,5;
Y sĩ đa khoa K6,7;
Y sĩ VB2 K3;
Dược sĩ VB2 K3,4:

Xem tại đây
Lớp CĐ Điều dưỡng K3,4,5:
Xem tại đây
Tuần 07
15/10/2018-21/10/2018
Lớp CĐ Dược K3,4,5;
Y sĩ đa khoa K6,7;
Y sĩ VB2 K3,4;
Dược sĩ VB2 K3,4:

Xem tại đây
Lớp CĐ Điều dưỡng K3,4,5:
Xem tại đây
Tuần 08
22/10/2018-28/10/2018
Lớp CĐ Dược K3,4,5;
Y sĩ đa khoa K6,7;
Y sĩ VB2 K3,4;
Dược sĩ VB2 K3,4:

Xem tại đây
Lớp CĐ Điều dưỡng K3,4,5:
Xem tại đây
Tuần 09
29/10/2018-04/11/2018
Lớp CĐ Dược K3,4,5;
Y sĩ đa khoa K6,7;
Y sĩ VB2 K3,4;
Dược sĩ VB2 K3,4:

Xem tại đây
Lớp CĐ Điều dưỡng K3,4,5:
Xem tại đây
Tuần 10
05/11/2018-11/11/2018
Lớp CĐ Dược K3,4,5;
Y sĩ đa khoa K6,7;
Y sĩ VB2 K3,4;
Dược sĩ VB2 K3,4:

Xem tại đây
Lớp CĐ Điều dưỡng K3,4,5:
Xem tại đây
Tuần 11
12/11/2018-18/11/2018
Lớp CĐ Dược K3,4,5;
Y sĩ đa khoa K6,7;
Y sĩ VB2 K3,4;
Dược sĩ VB2 K3,4:

Xem tại đây
Lớp CĐ Điều dưỡng K3,4,5:
Xem tại đây
Tuần 12
19/11/2018-25/11/2018
Lớp CĐ Dược K3,4,5;
Y sĩ đa khoa K6,7;
Y sĩ VB2 K3,4;
Dược sĩ VB2 K3,4:

Xem tại đây
Lớp CĐ Điều dưỡng K3,4,5: 

Xem tại đây
Tuần 13
26/11/2018-02/12/2018
Lớp CĐ Dược K3,4,5;
Y sĩ đa khoa K6,7;
Y sĩ VB2 K3,4;
Dược sĩ VB2 K3,4:

Xem tại đây
Lớp CĐ Điều dưỡng K3,4,5: 

Xem tại đây
Tuần 14
03/12/2018-09/12/2018
Lớp CĐ Dược K3,4,5;
Y sĩ đa khoa K6,7;
Y sĩ VB2 K3,4;
Dược sĩ VB2 K3,4:

Xem tại đây
Lớp CĐ Điều dưỡng K3,4,5: 

Xem tại đây
Tuần 15
10/12/2018-16/12/2018
Lớp CĐ Dược K3,4,5;
Y sĩ đa khoa K6,7;
Y sĩ VB2 K3,4;
Dược sĩ VB2 K3,4:

Xem tại đây
Lớp CĐ Điều dưỡng K3,4,5: 

Xem tại đây
Tuần 16
17/12/2018-23/12/2018
Lớp CĐ Dược K3,4,5;
Y sĩ đa khoa K6,7;
Y sĩ VB2 K3,4;
Dược sĩ VB2 K3,4:

Xem tại đây
Lớp CĐ Điều dưỡng K3,4,5: 

Xem tại đây
Tuần 17
24/12/2018- 30/12/2018

Lớp CĐ Dược K3,4,5;
Y sĩ đa khoa K6,7;
Y sĩ VB2 K3,4;
Dược sĩ VB2 K3,4:

Xem tại đây
Lớp CĐ Điều dưỡng K3,4,5: 

Xem tại đây
Tuần 18
31/12/2018- 06/01/2019

Lớp CĐ Dược K3,4,5;
Y sĩ đa khoa K6,7;
Y sĩ VB2 K3,4;
Dược sĩ VB2 K3,4:

Xem tại đây
Lớp CĐ Điều dưỡng K3,4,5: 

Xem tại đây
Tuần 19
07/01/2019- 13/01/2019

Lớp CĐ Dược K3,4,5;
Y sĩ đa khoa K6,7;
Y sĩ VB2 K3,4;
Dược sĩ VB2 K3,4:

Xem tại đây
Lớp CĐ Điều dưỡng K3,4,5: 

Xem tại đây
Tuần 20
14/01/2019- 20/01/2019

Lớp CĐ Dược K3,4,5;
Y sĩ đa khoa K6,7;
Y sĩ VB2 K3,4;
Dược sĩ VB2 K3,4:

Xem tại đây

Kế hoạch thi HKI
Lớp CĐ Điều dưỡng K3,4,5: 
Xem tại đây
Tuần 21
21/01/2019- 27/01/2019

Lớp CĐ Dược K3,4,5;
Y sĩ đa khoa K6,7;
Y sĩ VB2 K3,4;
Dược sĩ VB2 K3,4:

Xem tại đây

Kế hoạch thi HKI
Lớp CĐ Điều dưỡng K3,4,5: 
Xem tại đây
Tuần 22
Nghỉ tết Âm lịch
Tuần 23
Nghỉ tết Âm lịch
Tuần 24
11/02/2019- 17/02/2019

Lớp CĐ Dược K3,4,5;
Y sĩ đa khoa K6,7;
Y sĩ VB2 K3,4;
Dược sĩ VB2 K3,4:

Xem tại đây

Kế hoạch thi HKI
Lớp CĐ Điều dưỡng K3,4,5: 
Xem tại đây
Tuần 25
18/02/2019- 25/02/2019

Lớp CĐ Dược K3,4,5;
Y sĩ đa khoa K6,7;
Y sĩ VB2 K3,4;
Dược sĩ VB2 K3,4:

Xem tại đây

Kế hoạch thi HKI
Lớp CĐ Điều dưỡng K3,4,5: 
Xem tại đây
Tuần 26
25/02/2019- 03/03/2019

Lớp CĐ Dược K3,4,5;
Y sĩ đa khoa K6,7;
Y sĩ VB2 K3,4;
Dược sĩ VB2 K3,4:

Xem tại đây

Lớp CĐ Điều dưỡng K3,4,5: 
Xem tại đây
Tuần 27
04/3/2019- 10/3/2019

Lớp CĐ Dược K3,4,5;
Y sĩ đa khoa K6,7;
Y sĩ VB2 K3,4;
Dược sĩ VB2 K3,4:

Xem tại đây
Lớp CĐ Điều dưỡng K3,4,5: 
Xem tại đây
Ghi chú: Thứ 2 (04/3/2019) Chào Cờ toàn trường lúc 6g45'. Đề nghị Giảng viên, sinh viên tham dự đầy đủ.
Tuần 28
11/3/2019- 17/3/2019

Lớp CĐ Dược K3,4,5;
Y sĩ đa khoa K6,7;
Y sĩ VB2 K3,4;
Dược sĩ VB2 K3,4:

Xem tại đây
Lớp CĐ Điều dưỡng K3,4,5:
Xem tại đây
Tuần 29
18/3/2019 - 24/3/2019

Lớp CĐ Dược K3,4,5;
Y sĩ đa khoa K6,7;
Y sĩ VB2 K3,4;
Dược sĩ VB2 K3,4:

Xem tại đây
Lớp CĐ Điều dưỡng K3,4,5: 
Xem tại đây
Thông báo: Thứ 6 (22/3/2019) hủy lịch dạy & học cả ngày.
Lí do: Tổ chức Lễ hội ẩm thực & Hội thao Đoàn viên thanh niên.
Tuần 30
25/3/2019 - 31/3/2019

Lớp CĐ Dược K3,4,5;
Y sĩ đa khoa K6,7;
Y sĩ VB2 K3,4;
Dược sĩ VB2 K3,4:

Xem tại đây
Lớp CĐ Điều dưỡng K3,4,5: 
Xem tại đây
Tuần 31
01/4/2019- 07/4/2019

Lớp CĐ Dược K3,4,5;
Y sĩ đa khoa K6,7;
Y sĩ VB2 K3,4;
Dược sĩ VB2 K3,4:

Xem tại đây
Lớp CĐ Điều dưỡng K3,4,5: 
Xem tại đây
Ghi chú: Thứ 2 (01/4/2019) Chào Cờ toàn trường lúc 6g45'. Đề nghị Giảng viên, sinh viên tham dự đầy đủ.
Tuần 32
08/4/2019 - 14/4/2019
Lớp CĐ Dược K3,4,5;
Y sĩ đa khoa K6,7;
Y sĩ VB2 K3,4;
Dược sĩ VB2 K3,4:

Xem tại đây
Lớp CĐ Điều dưỡng K3,4,5: 
Xem tại đây
Tuần 33 (15/4-->27/4/2019)
 xem tai day
Tuần 34 (22/4-->28/4/2019)
xem tai day
Tuần 35 (29/4-->05/5/2019)
xem tai day
Tuần 36 (6/05-->12/05/2019)
xem tai day
Ghi chú: Thứ 2 (06/5/2019) Chào Cờ toàn trường lúc 6g45'. Đề nghị Giảng viên, sinh viên tham dự đầy đủ
xem tai day
xem tai day
xem tai day
xem tai day
Ghi chú: Thứ 2 (03/6/2019) Chào Cờ toàn trường lúc 6g45'. Đề nghị Giảng viên, sinh viên tham dự đầy đủ
xem tai day
xem tai day
xem tai day
xem tai day
Ghi chú: Thứ 2 (01/7/2019) Chào Cờ toàn trường lúc 6g45'. Đề nghị Giảng viên, sinh viên tham dự đầy đủ
xem tai day
xem tai day
Tuần 47 (22/07-->28/07/2019)
tkb 47 2018 2019
Tuần 48 (29/07-->04/08/2019)
tkb 48 2018 2019
Tuần 49 (05/08-->11/08/2019)
tkb 49 2018 2019
Tuần 50 (12/08-->18/08/2019)
tkb 50 2018 2019
Tuần 51 (19/08-->25/08/2019)
1tkb 51 2018 2019
Tuần 52 (26/08-->01/09/2019)
tkb 52 2018 2019

Ghi chú: Thời khóa biểu có thể thay đổi, Học sinh - sinh viên thường xuyên xem trực tiếp
tại bảng thời khóa biểu của trường Hoặc liên hệ số: 02573.829137

 

Tổng số điểm của bài viết là: 51 trong 22 đánh giá

Xếp hạng: 2.3 - 22 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây