Thông báo các khoản thu đào  tạo chứng chỉ, giáo dục QP-AN. - Cao đẳng Dược , Điều dưỡng K3

Thứ tư - 12/07/2017 15:06
Thông báo các khoản thu đào  tạo chứng chỉ, giáo dục QP-AN. - Cao đẳng Dược , Điều dưỡng K3
TT Giáo dục Quốc phòng   An ninh
TT Giáo dục Quốc phòng An ninh
 
BỘ CHQS TỈNH PHÚ YÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG QUÂN
 
Số:         /   TQS - TM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                
Phú Yên, ngày      tháng 7  năm 2017
V/v thông báo các khoản thu
trong chương trình liên kết đào
 tạo, giáo dục QP-AN.
 
Kính gửi: Trường Cao đẳng Y Tế
Căn cứ Thông tư số 08/2015/TT-BLĐTBXH ngày 27/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về chương trình giáo dục Quốc phòng, an ninh;
Căn cứ Thông tư số 31/TT - BDGĐT ngày, 12/9/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục Quốc phòng, an ninh trình độ Đại học, Cao đẳng;
Căn cứ Thông tư số 24/2014/TT-BQP, ngày 15/5/2014 về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Ban CHQS Bộ, ngành Trung ương về giáo dục QP, AN; bôi dưỡng kiên thức QP, AN trong Quân đội nhân dân Việt Nam;
Căn cứ vào chế độ tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với học sinh, sinh viên thuộc Trường Cao đẳng Y tế.
Để bảo đảm tính thống nhất và làm cơ sở cho việc thực hiện liên kết đào tạo giáo dục QP-AN cho các đối tượng là học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế trong năm 2017. Ban Giám hiệu Trường Quân sự Địa phương tỉnh Phú Yên thông báo các khoản đóng (thu) cho từng đợt học, như sau:
1. Tiền ăn:                                         35.000 đồng/ngày/người
2. Tiền thuê công nấu ăn:                    4.000 đồng/người/ngày
3. Tiền điện, nước sinh hoạt:               7.500 đồng/người/ngày
4. Tiền thuê quân trang:                      1.500 đồng/người/ngày
5. Tiền thuốc quân y:                          7.000 đồng/người/đợt
6. Tiền tạp chi vệ sinh:                       15.000 đồng/người/đợt
7. Hợp đồng giảng dạy: Dựa trên cơ sở thống nhất giữa Trường Quân sự Địa phương tỉnh và trường Cao đẳng Y tế có Hợp đồng cụ thể, chi tiết theo từng nội dung.
Trường Quân sự Địa phương tỉnh Phú Yên thông báo cho Trường Cao đẳng Y tế biết và phối hợp thực hiện./.
 
Nơi nhận:                                                                                     HIỆU TRƯỞNG                                                           
- Như trên;
- Ban TM-ĐT, HC;
- Lưu VT; TC;T05b.
 
 
                                                                                  Thượng tá Nguyễn Ngọc Thạnh
 Mọi thông tin liên hệ Thầy Độ: 01685541146 hoặc phòng Quản lý học sinh: 02573896144

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây