DANH SÁCH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG LIÊN THÔNG K3 (2018-2020)

Thứ hai - 30/11/2020 09:45
Danh sách công nhận tốt nghiệp lớp Cao đẳng Điều dưỡng liên thông K3 (2018-2020) tại Phú Yên
HỌ VÀ TÊN GIỚI NGÀY SINH NƠI SINH Xếp loại Số hiệu Số vào sổ
DƯƠNG THỊ CÚC NỮ 20/08/1986 Phú Yên KHÁ A.000200 YPYA200001
NGUYỄN NGỌC QUỲNH CHÂU NỮ 05/10/1982 Phú Yên KHÁ A.000201 YPYA200002
TRỊNH THỊ NGỌC CHÂU NỮ 03/04/1993 Phú Yên KHÁ A.000202 YPYA200003
NGUYỄN THỊ THANH CHUNG NỮ 21/05/1983 Phú Yên KHÁ A.000203 YPYA200004
BÙI THỊ NGỌC DUYÊN NỮ 16/10/1978 Phú Yên KHÁ A.000204 YPYA200005
PHAN THỊ XUÂN HIỀN NỮ 01/02/1983 Phú Yên KHÁ A.000205 YPYA200006
VÕ THỊ BÍCH HIỀN NỮ 01/11/1983 Phú Yên KHÁ A.000206 YPYA200007
VÕ THỊ KIM HOÀI NỮ 29/03/1990 Phú Yên KHÁ A.000207 YPYA200008
NGUYỄN THỊ THANH HỌC NỮ 10/03/1985 Phú Yên GIỎI A.000208 YPYA200009
NGUYỄN THỊ HUYỀN HỘI NỮ 12/11/1985 Phú Yên GIỎI A.000209 YPYA200010
LƯU THỊ THANH HUYỀN NỮ 25/09/1988 Phú Yên KHÁ A.000210 YPYA200011
TRƯƠNG THỊ THÚY KIỀU NỮ 09/07/1980 Phú Yên KHÁ A.000211 YPYA200012
NGUYỄN THỊ BÍCH KHUÊ NỮ 02/04/1982 Phú Yên KHÁ A.000212 YPYA200013
HUỲNH THỊ KIM LÀI NỮ 25/09/1979 Phú Yên KHÁ A.000213 YPYA200014
NGUYỄN THỊ NGỌC LAN NỮ 20/10/1988 Phú Yên GIỎI A.000214 YPYA200015
LÊ THỊ BÍCH LIÊN NỮ 08/01/1982 Phú Yên GIỎI A.000215 YPYA200016
NGUYỄN THỊ THÙY LINH NỮ 04/09/1989 Phú Yên GIỎI A.000216 YPYA200017
HUỲNH THỊ LUYẾN NỮ 13/03/1982 Phú Yên KHÁ A.000217 YPYA200018
TRẦN THỊ THÚY NGA NỮ 12/02/1981 Phú Thọ KHÁ A.000218 YPYA200019
NGUYỄN THANH THU NGÂN NỮ 17/08/1973 Phú Yên KHÁ A.000219 YPYA200020
NGUYỄN THỊ ÁI PHI NỮ 07/02/1996 Phú Yên KHÁ A.000220 YPYA200021
VÕ THỊ PHƯỢNG NỮ 01/12/1986 Phú Yên KHÁ A.000221 YPYA200022
NGUYỄN THỊ NGỌC QÚI NỮ 16/07/1986 Phú Yên KHÁ A.000222 YPYA200023
ĐINH THỊ SƯƠNG NỮ 25/10/1983 Phú Yên KHÁ A.000223 YPYA200024
NGUYỄN BÙI TRINH TÚ NỮ 09/11/1988 Phú Yên KHÁ A.000224 YPYA200025
VÕ THỊ ÁNH TUYẾT NỮ 09/06/1985 Phú Yên KHÁ A.000225 YPYA200026
PHẠM THỊ TY NỮ 05/02/1989 Phú Yên KHÁ A.000226 YPYA200027
ĐỖ NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO NỮ 20/07/1990 Phú Yên GIỎI A.000227 YPYA200028
BÙI THỊ HỒNG THẮM NỮ 06/06/1982 Phú Yên KHÁ A.000228 YPYA200029
NGUYỄN THỊ MỘNG THI NỮ 05/06/1982 Phú Yên KHÁ A.000229 YPYA200030
NGUYỄN THỊ HỒNG THU NỮ 10/04/1984 Phú Yên KHÁ A.000230 YPYA200031
VÕ THỊ KIỀU THU NỮ 02/05/1983 Phú Yên KHÁ A.000231 YPYA200032
LÊ THỊ TRẦN THÙY NỮ 14/08/1985 Phú Yên KHÁ A.000232 YPYA200033
PHẠM THỊ THU THỦY NỮ 28/06/1987 Phú Yên KHÁ A.000233 YPYA200034
ĐÀM THANH THÚY NỮ 26/10/1988 Phú Yên KHÁ A.000234 YPYA200035
NGUYỄN THỊ HÀ TRANG NỮ 30/12/1989 Phú Yên KHÁ A.000235 YPYA200036
VÕ TIẾN TRÌNH NAM 04/04/1984 Phú Yên KHÁ A.000236 YPYA200037
VÕ THỊ TRÚC NỮ 21/11/1994 Phú Yên KHÁ A.000237 YPYA200038
DƯƠNG THỊ THU VÂN NỮ 17/06/1990 Phú Yên KHÁ A.000238 YPYA200039
HOÀNG THỊ VÂN NỮ 16/03/1979 Nghệ An KHÁ A.000239 YPYA200040
NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN NỮ 09/12/1986 Phú Yên KHÁ A.000240 YPYA200041
NGUYỄN THỊ THU VÂN NỮ 15/10/1980 Phú Yên KHÁ A.000241 YPYA200042
TRẦN THỊ CẨM VÂN NỮ 18/01/1989 Phú Yên KHÁ A.000242 YPYA200043
LÊ TRỌNG ẢNH NAM 03/10/1985 Phú Yên GIỎI A.000243 YPYA200044
TRẦN THỊ DIỄM CHI NỮ 10/05/1985 Phú Yên KHÁ A.000244 YPYA200045
TRƯƠNG THỊ KIM CHI NỮ 06/12/1993 Phú Yên KHÁ A.000245 YPYA200046
NGUYỄN THỊ CHÍNH NỮ 26/06/1984 Phú Yên KHÁ A.000246 YPYA200047
LÊ THỊ DUYÊN NỮ 01/06/1985 Phú Yên KHÁ A.000247 YPYA200048
NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN NỮ 07/02/1997 Phú Yên KHÁ A.000248 YPYA200049
NGUYỄN THỊ DƯ NỮ 12/12/1988 Phú Yên KHÁ A.000249 YPYA200050
VƯƠNG THỊ TỪ DY NỮ 20/11/1981 Phú Yên GIỎI A.000250 YPYA200051
PHAN THỊ HẢO NỮ 24/04/1979 Phú Yên KHÁ A.000251 YPYA200052
NGUYỄN THỊ HIỀN NỮ 15/01/1990 Nghệ An GIỎI A.000252 YPYA200053
VÕ THỊ HOA NỮ 01/02/1987 Phú Yên GIỎI A.000253 YPYA200054
MAI THỊ HÒA NỮ 15/12/1997 Phú Yên KHÁ A.000254 YPYA200055
LÊ THỊ BÍCH HUY NỮ 05/02/1985 Phú Yên GIỎI A.000255 YPYA200056
MẠNH THỊ DÁNG HƯƠNG NỮ 28/05/1988 Phú Yên GIỎI A.000256 YPYA200057
PHAN THỊ THU LAN NỮ 01/07/1972 Phú Yên KHÁ A.000257 YPYA200058
LÊ THÙY LỆ NỮ 20/09/1982 Phú Yên KHÁ A.000258 YPYA200059
NGUYỄN THỊ LIÊN NỮ 12/06/1984 Phú Yên KHÁ A.000259 YPYA200060
NGÔ VÕ TRÚC LINH NỮ 07/07/1989 Phú Yên GIỎI A.000260 YPYA200061
NGUYỄN THỊ LUYẾN NỮ 10/10/1983 Phú Yên KHÁ A.000261 YPYA200062
MAI THỊ HỒNG LÝ NỮ 30/08/1984 Phú Yên KHÁ A.000262 YPYA200063
HỒ NGUYỆT MINH NỮ 25/11/1996 Phú Yên KHÁ A.000263 YPYA200064
VŨ THỊ TI NA NỮ 27/04/1983 Phú Yên KHÁ A.000264 YPYA200065
HOÀNG DIỆP LAN NƯƠNG NỮ 06/04/1996 Phú Yên KHÁ A.000265 YPYA200066
VÕ THỊ BÍCH NGÂN NỮ 12/03/1982 Phú Yên KHÁ A.000266 YPYA200067
LÊ THỊ NGUYỆT NỮ 08/04/1987 Phú Yên KHÁ A.000267 YPYA200068
THÁI THỊ TUYẾT NHÀNG NỮ 16/02/1983 Phú Yên KHÁ A.000268 YPYA200069
BÙI THỊ HOÀI NHI NỮ 29/09/1982 Phú Yên GIỎI A.000269 YPYA200070
NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG NỮ 29/12/1985 Phú Yên KHÁ A.000270 YPYA200071
NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG NỮ 15/11/1994 Phú Yên KHÁ A.000271 YPYA200072
NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN NỮ 19/05/1988 Phú Yên GIỎI A.000272 YPYA200073
HÀ THỊ SƯƠNG NỮ 13/06/1987 Phú Yên KHÁ A.000273 YPYA200074
NGUYỄN THỊ MINH TÂM NỮ 11/12/1996 Phú Yên KHÁ A.000274 YPYA200075
TRẦN THỊ THANH TÙNG NỮ 09/05/1983 Phú Yên KHÁ A.000275 YPYA200076
TRẦN BÙI THỊ TRƯỜNG BẢO TUYẾT NỮ 05/05/1980 Phú Yên KHÁ A.000276 YPYA200077
TRẦN VĂN THẢO NAM 29/10/1977 Phú Yên KHÁ A.000277 YPYA200078
NGUYỄN THỊ HIỀN THIỆN NỮ 15/09/1988 Phú Yên GIỎI A.000278 YPYA200079
NGUYỄN THỊ THƯ NỮ 25/05/1997 Phú Yên KHÁ A.000279 YPYA200080
PHẠM THỊ NGỌC THƯ NỮ 26/05/1989 Phú Yên KHÁ A.000280 YPYA200081
ĐẶNG THỊ TRANG NỮ 01/01/1984 Phú Yên KHÁ A.000281 YPYA200082
TRẦN THỊ ĐĂNG UYÊN NỮ 09/11/1981 Phú Yên KHÁ A.000282 YPYA200083
NGUYỄN THỊ THANH VÂN NỮ 07/04/1985 Phú Yên KHÁ A.000283 YPYA200084
TRẦN THỊ MINH VÂN NỮ 01/07/1971 Phú Yên KHÁ A.000284 YPYA200085
LÊ THỊ TÚ VIN NỮ 05/01/1997 Phú Yên GIỎI A.000285 YPYA200086
NGUYỄN THỊ KIM ANH NỮ 16/06/1988 Phú Yên KHÁ A.000286 YPYA200087
ĐỖ PHÓ BẢNG NAM 20/11/1987 Phú Yên GIỎI A.000287 YPYA200088
NGUYỄN THỊ BÍCH DIỄM NỮ 05/07/1988 Phú Yên GIỎI A.000288 YPYA200089
NGUYỄN ÁI DƯƠNG NỮ 02/06/1997 Phú Yên KHÁ A.000289 YPYA200090
LÊ THỊ QUỲNH ĐAN NỮ 11/03/1991 Phú Yên KHÁ A.000290 YPYA200091
LÂM MINH ĐẠO NAM 20/12/1985 Phú Yên KHÁ A.000291 YPYA200092
NGUYỄN THỊ THU HÀ NỮ 29/11/1985 Phú Yên GIỎI A.000292 YPYA200093
NGUYỄN THỊ THANH HẰNG NỮ 17/09/1995 Phú Yên KHÁ A.000293 YPYA200094
DƯƠNG THỊ HẬU NỮ 27/07/1984 Phú Yên GIỎI A.000294 YPYA200095
NGUYỄN THỊ THIỆN HÒA NỮ 05/11/1994 Phú Yên KHÁ A.000295 YPYA200096
NGUYỄN MẠNH HUY NAM 02/12/1978 Phú Yên KHÁ A.000296 YPYA200097
LÝ THỊ KIM HUYỀN NỮ 21/03/1974 Hải Hưng KHÁ A.000297 YPYA200098
ĐẶNG THỊ LIỄU NỮ 11/11/1971 Phú Yên KHÁ A.000298 YPYA200099
NGUYỄN THỊ LỢI NỮ 20/10/1987 Phú Yên KHÁ A.000299 YPYA200100
NGUYỄN HOÀI LƯU NAM 29/01/1980 Phú Yên KHÁ A.000300 YPYA200101
ĐẶNG ĐỨC MÃ NAM 14/09/1978 Phú Yên GIỎI A.000301 YPYA200102
CHÂU VĂN MỮNG NAM 19/03/1995 Phú Yên GIỎI A.000302 YPYA200103
PHAN HOÀI NINH NAM 26/10/1985 Phú Yên KHÁ A.000303 YPYA200104
PHAN THỊ HUỲNH NGA NỮ 18/10/1992 Phú Yên GIỎI A.000304 YPYA200105
ĐỖ THỊ KIM NGÂN NỮ 14/07/1985 Phú Yên GIỎI A.000305 YPYA200106
NGUYỄN THỊ KIM NHUNG NỮ 30/04/1982 Phú Yên KHÁ A.000306 YPYA200107
NGUYỄN THỊ NGỌC NHUNG NỮ 18/08/1997 Phú Yên KHÁ A.000307 YPYA200108
PHAN THỊ KIM PHÚC NỮ 16/04/1986 Phú Yên KHÁ A.000308 YPYA200109
LÊ THỊ MINH PHƯƠNG NỮ 30/04/1987 Phú Yên KHÁ A.000309 YPYA200110
TRẦN THỊ MỸ PHƯƠNG NỮ 23/04/1992 Phú Yên KHÁ A.000310 YPYA200111
LÊ THỊ PHƯỢNG NỮ 03/03/1991 Phú Yên KHÁ A.000311 YPYA200112
NGUYỄN THỊ CẨM TIÊN NỮ 15/08/1994 Phú Yên GIỎI A.000312 YPYA200113
LƯƠNG THỊ TÚ NỮ 12/06/1972 Phú Yên KHÁ A.000313 YPYA200114
MAI VĂN THỊNH NAM 15/04/1997 Phú Yên KHÁ A.000314 YPYA200115
TRẦN THỊ KIM THOA NỮ 08/04/1980 Phú Yên KHÁ A.000315 YPYA200116
NGUYỄN THỊ THANH THÚY NỮ 20/05/1981 Phú Yên KHÁ A.000316 YPYA200117
NGUYỄN THỊ HƯƠNG TRÀ NỮ 06/08/1984 Gia Lai KHÁ A.000317 YPYA200118
ĐẶNG HỒNG TRANG NỮ 10/08/1986 Phú Yên KHÁ A.000318 YPYA200119
HOÀNG ĐOAN TRANG NỮ 02/12/1990 Thanh Hóa KHÁ A.000319 YPYA200120
TRẦN THỊ THẢO VÂN NỮ 29/01/1995 Phú Yên KHÁ A.000320 YPYA200121
LÊ THỊ KIM VƯƠNG NỮ 01/04/1986 Phú Yên KHÁ A.000321 YPYA200122
NGUYỄN THỊ VƯƠNG NỮ 29/04/1996 Phú Yên KHÁ A.000322 YPYA200123
BIỆN THỊ KIM YÊN NỮ 01/12/1989 Phú Yên KHÁ A.000323 YPYA200124
NGUYỄN THỊ THẢO NỮ 01/05/1980 Vĩnh Phúc KHÁ A.000324 YPYA200125
NGUYỄN THỊ THANH XUÂN NỮ 21/03/1988 Phú Yên KHÁ A.000325 YPYA200126
TRẦN THỊ MỸ HÂN NỮ 30/10/1985 Phú Yên GIỎI A.000553 YPYA200354
ĐINH THỊ NGỌC NHƯ NỮ 24/11/1997 Phú Yên GIỎI A.000554 YPYA200355
MAI THỊ DIỄM NỮ 11/08/1986 Phú Yên KHÁ A.000555 YPYA200356
NGUYỄN THỊ GIANG NỮ 07/05/1994 Phú Yên KHÁ A.000556 YPYA200357
LÊ THANH KIM NAM 01/02/1968 Phú Yên KHÁ A.000557 YPYA200358
NGUYỄN THỊ LƯƠNG NỮ 30/11/1984 Phú Yên GIỎI A.000558 YPYA200359
LÊ VIẾT MINH TRÍ NAM 09/10/1994 Phú Yên KHÁ A.000559 YPYA200360
ĐẶNG THỊ CÚC NỮ 01/10/1982 Phú Yên KHÁ A.000560 YPYA200361
TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO NỮ 25/05/1970 Phú Yên KHÁ A.000561 YPYA200362
ĐẶNG THỊ MINH THOA NỮ 10/06/1996 Phú Yên KHÁ A.000562 YPYA200363

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây